Udendørstræning- FYSIOTERAPEUTISK TRÆNING

Viborg har nogle imponerende flotte grønne områder, specielt omkring Viborg Gymnastik og Idrætshøjskole, hvor FYSIOFIT holder til.
Jeg ønsker at bruge disse områder til den sjoveste, bedste og mest inspirerende træning.
Man får så meget mere energi af at træne udendørs fremfor indenfor.
Omgivelserne skaber godt grobund for variation i træningen uge for uge.

Al min træning er bygget op omkring fysioterapeutiske principper og består således altid af opvarmning, speccikke instruktioner med fokus på kvalitet frem for mængde og træningen er altid individuel tilpasset den enkelte person.
Træningen udføres altid med genoptræning for øje, således at der løbende laves test og retest af den enkelte, og træningen tilpasses specifikt hver enkelt udøver, således at der tages hensyn til rygproblemer, knæsmerter, skulder udfordringer e.l.

Jeg træner kun med små hold – for herigennem at sikre den bedste personlige kontakt, sammenhold, høj kvalitet og justeringer af øvelserne til hver enkelt deltager.

Min træning variere altid mellem kredsløb, styrke og bevægelighedstræning og med min mangeårige erfaring indenfor holdtræning og fysiologisk viden om træningseffekt, er jeg i stand til at sammensætte øvelser med den rette intensitet og belastning, så hver enkelt deltager bliver udfordret til hver eneste træning.
Vi træner både med egen kropsvægt, og forskellige fremragende træningsredskaber, såsom TRX, kettlebell, træningselastikker e.l.
 
Hvis du skal have fuld valuta på pengene så vælg Viborgs mest erfarende personlig træner og fysioterapeut indenfor udendørs træning, hele året rundt, Betina Schmidt.
FYSIOFIT IvS | CVR: 37634565 | Vinkelvej 32F, 8800 Viborg