Børnefysioterapi

FYSIOFIT har igennem mange år arbejdet med både baby- og børnebehandling.
 
Børnefysioterapi er undersøgelse, behandling og rådgivning omkring dit barn. 

Jeg arbejder ud fra en helhedsopfattelse af dit barn, hvor jeg ser på både motorik, sanseintegration og barnets sociale liv. Jeg hjælper dig som forælder til, at kunne træne og støtte dit barn, frem mod en bedre motorik og sansebearbejdning. Målet er livsglæde, balance og lyst til hverdagen.

Børnefysioterapeutisk undersøgelse indeholder en undersøgelse af barnets motoriske kunnen, samt undersøgelse af  kroppens bevægelighed, balance, muskelstyrke, koordination, muskelfunktion og kropsholdning.

Da barnet lærer bedst i kendte og trygge omgivelser, mener jeg, at det er forældrene selv der skal udføre træningen og stimuleringen af barnet i hverdagen.
Jeg klæder jer på til at kunne udføre træningen, og står til rådighed for sparring undervejs.

Nedenfor nævnes typiske problemstillinger , som FYSIOFIT oplever på klinikken, samt hvordan et forløb kunne se ud alt afhængig af den konkrete problemstiiling: 

Vuggestue/dagplejebarn med forsinket motorik (Undersøgelse af barnets motorik, igennem leg, samt undersøgelse af sanser, muskelfunktion, bevægelighed, koordination, balance, muskelstyrke og koordination. Efterfølgende udfærdiges der et forslag til træning og stimulering af barnet).
 
Børnehavebarn/skolebarn med sansemæssige udfordringer, der oftest giver sig udslag i konflikter med andre børn (Barnets motorik og sanser undersøges, samt samtale med forældrene omkring barnets adfærd og familiens liv.Der udfærdiges efterfølgende forslag til træning så barnet over tid opnår en bedre motorik og integration af sanserne). 

Nyfødt barn med udfordringer i forhold til at ligge på maven, samt favoritside, hvor hovedet helst vendes imod og ofte ses et skævt baghoved  (Undersøgelse og behandlingaf barnet.  Vejledning omkring træning, stimulering og lejring af barnet). 

 
FYSIOFIT IvS | CVR: 37634565 | Vinkelvej 32F, 8800 Viborg